Inwerkingtreding verplichtingen uit ‘Gasketelwet’ uitgesteld

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de ‘Gasketelwet’ per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat betekent dat pas vanaf die datum bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties willen verrichten gecertificeerd moeten zijn en dat eigenaren verplicht zijn een gecertificeerd bedrijf in te huren. Techniek Nederland is behoorlijk teleurgesteld dat dit belangrijke traject nu weer vertraging oploopt.

De reden die de minister opgeeft voor de vertraging is dat “het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s meer tijd vergt dan bij de inwerkingtreding van het stelsel was voorzien. Deze schema’s hadden rond deze tijd al moeten zijn aangewezen om 1 april 2022 te halen”.

Techniek Nederland heeft de afgelopen periode meerdere malen haar zorgen geuit over de lange termijnen die de Raad van Accreditatie en de nog formeel op te richten Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) hanteren voor het beoordelen van de schema’s van InstallQ en Kiwa. Het werd steeds duidelijker dat 1 april daardoor niet meer haalbaar zou zijn.

Alternatief voor uitstel

We hebben voorstellen gedaan waarvoor uitstel van inwerkingtreding niet nodig zou hoeven zijn. Zo had de minister er ook voor kunnen kiezen om in de eerste maanden na inwerkingtreding nog niet formeel te gaan handhaven. Dit zou meer recht doen aan alle inspanningen die veel ondernemers hebben geleverd om wél binnen de overgangstermijn van anderhalf jaar hun zaakjes geregeld te hebben. Zolang schema’s nog niet zijn aangewezen en certificerende instellingen (CI’s) nog niet geaccrediteerd, staan al deze bedrijven in de wachtstand tot ze hun certificering formeel kunnen binnen halen. Dit alternatief zou echter wetstechnisch niet eenvoudig te regelen zijn. Daarom heeft de minister ervoor gekozen om de datum van inwerkingtreding met maar liefst driekwart jaar op te schuiven.

Bron:

https://www.technieknederland.nl/cms/showpage.aspx?id=38145#:~:text=De%20minister%20van%20Binnenlandse%20Zaken,uitgesteld%20naar%201%20januari%202023.

 

Wil je meer weten over onze diensten?

Neem direct contact