CO certificering

Ieder jaar vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Als cv-installateur heb je daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid. Om die reden is er nu de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet) per 1 oktober 2020 aangenomen.

Het is dus straks verboden om werkzaamheden zonder CO-certificering uit te voeren.

SNF heeft op 28 juni 2023 een coulanceregeling aangekondigd met betrekking tot de Gasketelwet die van kracht is vanaf 1 april 2023. De coulanceregeling is meerdere malen verlengd wegens aanhoudende drukte bij het aanvragen van de benodigde documenten voor het CO- vrij keurmerk.

Coulanceregeling niet verlengd

Na overleg tussen diverse partijen waaronder Techniek Nederland en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht is er besloten om de coulanceregeling niet te verlengen. SNF zal hierin volgen en dit betekent dat vanaf 1 maart 2024 CO-installaties enkel nog door gecertificeerde installateurs mogen worden onderhouden en gekeurd.

Vanaf 1 maart 2024 dien je als installatie- en/of servicebedrijf te beschikken over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering). Dit heeft betrekking op alle installatie- en servicemonteurs van gasverbrandingstoestellen in Nederland. Zij dienen vanaf die datum te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Alleen gecertificeerde bedrijven en monteurs met aantoonbaar vakmanschap kunnen dan nog werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen.

De nieuwe Gasketelwet is een stap in de richting van een koolmonoxideveilige omgeving. Hoewel het enige aanpassing vereist, dient het een groter doel: het minimaliseren van het aantal ongevallen veroorzaakt door koolmonoxidevergiftiging. Het is een collectieve verantwoordelijkheid die uiteindelijk ten goede zal komen aan de algehele veiligheid van de samenleving.

Installatiebedrijf Moesbergen B.V. is volledig gecertificeerd, wat betekent dat de door ons verrichte werkzaamheden in het kader van “Werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties in verband met preventie koolmonoxide” zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen in de BRL.

Onze monteurs hebben alle testen en steekproeven prima doorstaan, en de scholing met succes afgerond.

Als bedrijf hebben wij ook intern een en ander moeten aanpassen om volgens de nieuwe eisen en procedures te werken, wat heeft geresulteerd in een succesvolle audit welke de KIWA onlangs heeft afgenomen.

 

 

 

Wil je meer weten over onze diensten?

Neem direct contact